Geen paars

Nieuw design om de simpele reden dat met het vorige design er geen verschil was tussen gewone tekst en hyperlinks (en daardoor deze laatste dus misschien niet werden gezien).

Advertenties