Waarom de ‘poppy’?

decoration

 De poppy (Nederlands: papaver of klaproos). Naar het schijnt het enige dat nog wou groeien op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Waarom gebruiken we dit symbool rond deze tijd van het jaar nog?

Mijns inziens is het niet onbelangrijk gebeurtenissen uit de geschiedenis te herdenken. Er zijn genoeg dingen foutgelopen en waar we uit zouden moeten leren. Jammer genoeg, geschiedenis wordt bestempeld als saai en oninteressant, of zelfs irrelevant. Mensen vergeten wat een invloed het verleden heeft op het heden. De vorige generaties hebben de strijd voor de huidige generaties gestreden, maar wat voor dank krijgen zij? Ze worden bestempeld als oude grijsaards, afgeschreven. Het oude wordt slecht genoemd, conservatief, beknottend. Veel te licht gaat men over deze dingen.

O ja, er zijn nog oorlogen in de wereld. Voor velen is dit echter een ver-van-mijn-bed-show. Een show, dat is het inderdaad geworden, zoals alles een show hoort te zijn om te worden geaccepteerd. Een show, want dan is het niet echt. Dan hoeven we er ons geen zorgen over te maken. Dan hoeven we er niet over na te denken.

In Lucas 921:9-10 staat er: “En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, 11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Oorlog is er en oorlog zal zeker ook nog zijn. Waarom? Stef Bos verwoordt het zo: “Helden sterven voor een droom. Minnaars sterven voor een vrouw. Dichters sterven voor een taal. Soldaten sterven… zonder meer.” Waarom oorlog? Waarom macht? Wat baat die macht? Is een machtig persoon méér dan u of ik na zijn of haar dood?

Waar draait het om in dit leven? Een vraag die vaak wordt gehoord wanneer men het heeft over oorlog. Jezus zei: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Joh 17:3). Eeuwig leven. Dat klinkt wel bijzonder! Geïnteresseerd?

Advertenties